Detail školení:

Atribuční modelování v marketingu II.

Atribuční modelování v marketingu II. je určeno výhradně pro absoloventy předcházejícího školení.

Lektoři:

Milan Merglevský  &  Marek Kobulský

Milan s Markem se tématu řízení marketingových investic a atribučního modelování s ním úzce spjatého zabývají většinu své mnohaleté praxe.

Společně experimentují se všemi dostupnými modely pro výpočet atribuce a na základě výsledků z byznysové praxe vyvíjejí vlastní Data Driven Atribuční modely, frameworky i aplikace pro řízení marketingových investic. 

Obsah školení

Školení „Atribučního modelování v marketingu II.“ je pokročilé navazující školení na „Atribuční modelování v marketingu I.“. V rámci pokročilého školení se již nebudeme probírat „základy“ z úvodního školení (nad rámec úvodní shrnutí). Z tohoto důvodu je určeno výhradně pro absoloventy předcházejícího školení.

 

Díky nově nabytým zkušenostem jak z byznysové praxe, tak i s vývojem samotných výpočtů Data Driven Atribuce, jsme pro vás připravili půldenní školení, na kterém vás naučíme všechny novinky a záludnosti, díky kterým se nám efektivitu práce s marketingovými investicemi podařilo posunout na další úroveň. 

Zejména se zaměříme na koncept „retrospektivního atribučního modelování“, který atribuuje tržby zpětně k datu návštěvy, která vedla ke konverzi, a tedy k okamžiku, kdy vznikl i marketingový náklad. Tento přístup může být pro mnoho projektů zlomový v rámci vyhodnocení návratnosti marketingových investic.

Školení je rozděleno do několika částí:

 1. Krátká rekapitulace tématu atribučního modelování v marketingu.

 2. Retrospektivní atribuce aneb jak správně kvantifikovat návratnost investic v čase a nasimulovat historické výsledky DDA atribuce.

 3. Nové možnosti, které mohou změnit váš přístup k výpočtu Data Driven Atribuce:

  • Snížení objemu direct návštěvnosti díky „Direct session“ custom dimenzi v Google Analytics.

  • Funnel atribuční model (nově dostupný v rámci naší aplikace Marketing Attribution Tool) a jeho kombinace s ostatními DDA modely.

 4. Cesta ke kontinuálnímu výpočtu DDA a kompletní změně vyhodnocování efektivity investic na základě jiného atribučního modelu.​

 5. Přehled několika zdokumentovaných a již realizovaných byznysových use cases a experimentů, vycházejících z nových přístupů pro výpočet Data Driven Atribuce.

 6. Praktická práce s naší aplikací pro výpočet Data Driven Atribuce.

Důraz klademe na vysvětlení konceptů řízení investic do marketingu a jejich převedení do každodenní praxe pro každého, ne na technické (developerské) a matematické detaily, o kterých se nicméně samozřejmě také něco dozvíte.

Je školení vhodné právě pro vás?

Co se na školení naučíte?

 • Co znamená pojem „retrospektivní atribuční modelování“ a proč je to dle našeho názoru zásadní zlom v přístupu k vyhodnocení návratnosti marketingových investic.

 • Jak kvantifikovat skutečný přínos jednotlivých marketingových kanálů.

 • Pokročilé metody a možnosti nastavení parametrů pro výpočet Data Driven Atribuce, které mohou mít zásadní vliv na kvantifikaci návratnosti marketingových investic a které jsou nově dostupné v naší DDA aplikaci.

 • Přehled nástrah a pastí, které na vás čekají na cestě ke kompletní dlouhodobé změně atribučního modelu.

 • Jaké detaily mohou až extrémně ovlivnit výsledek výpočtu atribuce.

 • Detailní vhled do fungování Funnel atribučního modelu, Markova a Shapleyho.

 • Praktické využití naší aplikace pro výpočet nejenom Data Driven Atribuce na vašich Google Analytics datech.

 • Příklady experimentů s marketingovými investicemi založené na nových pokročilých možnostech nastavení DDA výpočtu, které jsou již otestované v praxi.

 • Odnesete si zdokumentovaný jednoduchý framework v Google Sheets, díky kterému budete moci začít řídit marketingové investice pomocí různých atribučních modelů.

 • Jak hned 2. den ráno po školení začít na vašem projektu, nebo projektu vašeho klienta, zavádět atribuční modelování a experimenty z něj vycházející do každodenní praxe a správy marketingových investic.

 

Se všemi výše uvedenými tématy budete moci pracovat „i doma“ díky naším ShinyApp nástrojům, do jejichž BETA verzí získáte v rámci školení neomezený přístup zdarma na 6 měsíců.

Co je vhodné umět před školením?

 1. Obsah předcházejícího školení „Atribuční modelování v marketingu I.“.

 2. Základy Google Analytics a Google Sheets.

 3. Orientace v online marketingu - znalost základních zdrojů online návštěvnosti.

 4. Volitelně můžete nastudovat naše doporučené materiály k atribučnímu modelování.

Do jakých aplikací získáte v rámci školení přístup?

 

Termíny

Čas: 9:00 - 13:30

Místo: kanceláře E-commerce Academy s. r. o., Lidická 884, 150 00 Praha 5-Smíchov

 •  

  24. 3. 2020, Praha

 •  

  30. 9. 2020, Praha

 • Další termíny budou pravděpodobně oznámeny až na rok 2021.

Preferujete interní školení pro váš tým na míru? Napište nám.

Cena: 3.304 Kč

bez DPH

 • Účastnit tohoto školení se mohou pouze absoloventi školení „Atribuční modelování v marketingu I.“. Z tohoto důvodu se na toto školení nevztahuje zákaznická sleva, která je již započtena v ceně školení.

 

Rezervace

Ceny uvedené v rezervačním formuláři jsou včetně DPH 21 %.

Objednávka školení je závazná, v případě neuhrazení objednávky v termínu bude rezervace zrušena.

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča