Marketing Attribution Maturity Model

Proč chceme, abyste si přečetli o Marketing Attribution Maturity Modelu?

Veškeré informace o tom proč, kdy a jak se přihlásit na naše workshopy se dozvíte na úvodní stránce.

Cílem obsahu na této stránce je přiblížit vám „pokročilejší“ marketingové postupy a definice, o kterých často mluvíme a odkazujeme se na ně. Seznam dalších doporučených materiálů pro samostudium jsme pro vás připravili zde.

Pokud pro vás nebude cokoliv srozumitelné, určitě nám napište :-).

Co je to „Maturity Model“ ?

Každý „složitý“ úkol, který plánujete úspěšně vyřešit, je vhodné rozložit do několika částí. Díky tomuto přístupu výrazně zvýšíte konverzní poměr „Nápad“ > „Realizace" :-).

V marketingu se často používá pojem "Marketing Maturity Model" (za dlouhé a inspirativní diskuze na toto téma děkuji Janu Hornychovi).

Proč si dát práci s tvorbou modelu?

Cílem maturity modelů je danou úlohu rozpadnou do logických celků, díky kterým vznikne jasná roadmapa pro dosažení požadovaného cíle (cíl = pravý vrchní bod modelu, v našem případě „Long term experiments strategy viz obrázek níže“).

Častým omylem ve výkladu modelu bývá závěr: „Musím mít nejdříve perfektně zvládnuté všechny části modelu, a až pak udělám první reálné experimenty v praxi“.

Maturity modely mají však zcela opačný záměr. Dokončení každé definované části modelu (např. „Channel Grouping“) bude mít (nebo spíše „mělo by mít“) pozitivní přínos. V případě marketingu pro byznysové výsledky.

POC (proof of concept)

Nejlepších výsledků při zavádění atribučního modelování do praxe jsme pak dosáhli díky definici průvodního POC (proof of concept). Díky vhodné definici POC můžete otestovat v reálné praxi přínos daného tématu pro váš byznys ještě před započetím prací na dlouhodobé roadmapě, čímž se vyhnete enormním investicím do vyřešení tématu, které pro vás ve skutečnosti nemusí být prioritní (v případě atribuce pak záleží na tom, v jaké částí Marketing Maturity Modelu se nacházíte). 

 

V případě POC pro atribuci tedy testujete, jaký přínos zavedení do praxe můžou mít „Long term experiments“ které jsou založené na výsledcích výpočtů atribučních modelů.

Rizika experimentů

Rizikem POC je pak jeho samotná definice i vyhodnocení. V případě nevhodně definovaného průvodního experimentu můžete sice docílit statisticky významnému experimentu, nicméně odhalení, zda je výsledek (pozitivní či negativní) validní, vyžaduje jak detailní znalosti daného projektu, tak i zkušenosti se stovkami experimentů na různých datasetech.

Chcete se o atribučním modelování v marketingu, definici POC a experimentů i jejich výsledcích dozvědět více? Pak přijďte na náš workshop :-).

 

Attribution Maturity Model

 

Marketing Maturity Model

Created by: Jan Hornych

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča