Auction Reporting Tool

Reporting PPC kampaní bez znalosti aktivit konkurence je jako auto bez řidiče. Jede, ale bůhví kam.

Díky znalosti aktivit konkurence v aukcích Google Ads lze řídit nejen PPC kampaně, ale také byznysové strategické rozhodování. Budete přesně vědět, jaká konkurence investuje do stejných kampaní na vybrané produktové kategorie nebo služby jako vy, jaké procento impresí z celkového možného objemu vy i vaše konkurence získáváte a spoustu dalších užitečných informací.

Auction Reporting Tool vám jednoduše rozklíčuje aktivity konkurence v aukcích Google Ads, ve kterých se společně potkáváte. Díky této znalosti si lze udělat velice podrobný přehled

o konkurenčních aktivitách nejen ve vyhledávání Google, PLA kampaních nebo obsahových kampaních v GDN, ale také o aktivitách ve vyhledávání Seznam.cz (pokud někdo investuje do kampaní v rámci Google Ads, velice pravděpodobně „kopii“ těchto kampaní importuje také do rozhraní Sklik.cz.).

Na jakých technologiích Auction Reporting Tool beží?

Stejně jako většina našich marketingových aplikací i Auction Reporting Tool využívá jednoduchosti a neuvěřitelné škály možností GCP (Google Cloud Platform).

V rámci GCP máme vytvořenou architekturu automatizace, díky které jsme schopni každý den automaticky aktualizovat data ze statistik aukcí z vašeho účtu Google Ads a to až s historií několik set dní zpětně (možnost importu historie záleží na celkovém objemu dat ve vašem Google Ads účtu).

Data standardně vizualizujeme v rámci platformy Google Data Studio. Nicméně pokud preferujete vizualizaci v jiném nástroji, např. v PowerBI, případně Tableau, je to samozřejmě možné.

Vizualizace dat ze statistik aukcí

Veškeré vizualizace v rámci Google DataStudio, případně jakékoliv jiné vizualizační platformy, jsou plně customizovatelné. V rámci implementace dostanete v ceně standardní set vizualizací, které sami používáme při naší práci.

Data jsou dostupná v denní, týdenní a měsíční granularitě s možností zobrazení dle dimenze zařízení (desktop, mobile, tablet).

 

1. Impressions share

„Impression share“ je počet zobrazení, která jste obdrželi, děleno celkovým odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli získat. Vyjadřuje poměr celkového pokrytí možných získaných zobrazení.

2. Počet konkurenčních domén v aukcích

Celkový počet konkurenčních domén v aukcích Google Ads a jejich vývoj v čase. Velice hodnotná informace především v kombinaci s výše uvedenou metrikou „Impression share“.

3. Náklady za kampaně a CPC (cena za proklik)

Jak počet konkurentů (neboli počet konkurenčních domén v aukcích) a jejich aktivita (neboli jejich „Impression share“) ovlivňuje vaši cenu za proklik a celkové náklady na vaše kampaně je informace k nezaplacení.

4. Outranking share

„Outranking share“ znamená, jak často se vaše reklama v aukcích Google Ads umístila na vyšší pozici, než reklama jiného inzerenta, nebo pokud se vaše reklama zobrazovala ve chvíli, kdy se reklama vašeho konkurenta (např. z důvodu omezeného budgetu nebo nízké ceny za proklik) nezobrazovala.

5. Position above rate

„Position above rate“ znamená, jak často se reklama jiného inzerenta ve stejné aukci zobrazuje na vyšší pozici, než vaše reklama v případě, kdy se obě reklamy zobrazily současně.

6. Absolute top page rate

„Absolute top page rate“ je procento vašich zobrazení, která se zobrazují jako reklama nad výsledky organického vyhledávání na 1. stránce. Pomocí této metriky např. zjistíte, zda jsou změny výkonu reklamy způsobeny změnami umístění reklamy (skutečnou pozicí reklamy) a také, jaké procento vašich zobrazení je v horní části 1. stránky vyhledávání.

7. Top of page rate

„Top of page rate“ znamená, jak často se vaše reklama (nebo reklama jiného inzerenta v závislosti na tom, který řádek analyzujete) zobrazuje v horní části stránky ve výsledcích vyhledávání.

8. Overlap rate

„Overlap rate“ vyjadřuje, jak často reklama jiného inzerenta získala zobrazení ve stejné aukci, ve které vaše reklama také získala zobrazení.

 

Rezervace implementace

Veškeré implementace z důvodu dodržení našich vysokých standardů kvality provádí Milan Merglevský nebo Marek Kobulský osobně.

Z tohoto důvodu jsou naše kapacity pro implementaci výrazně omezeny. V rámci jednoho kalendářního měsíce stihneme maximálně 1 - 2 implementace.

Momentálně uzavíráme objednávky na měsíc září 2019.

Cena za Auction Reporting Tool

Implementace

Cena za implementaci včetně vizualizací se standardně pohybuje v rozmezí mezi 3 - 5 hodinami pro jeden Google Ads účet v závislosti na tom, jak pokročilou segmentaci statistik aukcí dle typu formátů nebo kampaní požadujete.

 

V rámci implementace účtujeme naši sníženou hodinovou sazbu 1.500 Kč bez DPH (standardní hodinová sazba je 2.500 Kč bez DPH).

Finální cena se může lišit na základě komplexnosti vašeho Google Ads účtu, objemu dat a administrativní zátěži, kterou nás (ne)zahrnete.

Měsíční poplatky

Měsíční fee za Auction Reporting Tool pro jeden Google Ads účet závisí na objemu dat a detailu, v jakém chcete aukce sledovat (standardně se pohybuje mezi 200 Kč - 1000 Kč měsíčně bez DPH).

  • Při platbě na rok dopředu nabízíme slevu 15 % z měsíčního fee a 10 % slevu na celkovou cenu implementace.

Reference

Václav Prak

Marketingový ředitel nejlepšího českého CRM Raynet.cz

Data od Ecommerce-academy.cz jsou pro nás zásadní při určování správné strategie u našich PPC kampaní. Informace o TOP pozici našich inzerátů, podílu impresí, ceně a konkurentech jsou přesně tím potřebným mixem pro naše rozhodování.

 

Tyto data si sami z Google Ads nejsme schopni vytáhnout. S Ecommerce-academy.cz máme potřebné dashboardy k dispozici za velmi rozumnou cenu, rychle a nemusíme utrácet kapacity našich vývojářů na činnosti, kterým se standardně nevěnují.

 

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča