Demo naší DDA aplikace

Chcete vyzkoušet DEMO naší aplikace pro výpočet Data Driven atribučního modelování?

Pokud ano, stačí nám zanechat vaši emailovou adresu v rámci

jednoduchého formuláře, který naleznete zde.

Následně vám na váš e-mail přijdou instrukce pro přihlášení.

Jaký je rozdíl mezi DEMO verzí DDA aplikací a BETA verzí, do níž získáte přístup v rámci účasti na našem workshopu?

Hlavním rozdílem je možnost vlastní definice zdrojů návštěvnosti (jinak řečeno channel grouping, více informací zde), díky kterému můžete sami klasifikovat zdroje návštěvnosti, ke kterým bude následně přiřazena konverze dle zvoleného atribučního modelu.

 1. V rámci DEMO verze je možné využít pouze jeden předvolený channel grouping, který není možné měnit.

 2. Demoverze navíc obsahuje modelová data. Otestovat práci s výpočtem Data Driven Atribuce tak můžete i v případě, že nemáte vhodně nastaven účet Google Analytics.

 3. V rámci BETA verze, do které mají přístup pouze účastníci našeho workshopu, je možné zvolit několik možností klasifikace návštěvnosti (channel groupingu):

  • Google Analytics default channel grouping​

  • Ecommerce-academy.cz „detailní“ channel grouping.

  • Custom channel grouping = vlastní definice zdroje návštěvnosti dle vašich preferencí.

V případě práce s atribučním modelováním marketingových investic je jedním z klíčů k úspěchu správná klasifikace zdrojů návštěvnosti (channel grouping).

 • Demo verze naší DDA aplikace je vhodná pro první otestování funkčnosti a podoby výsledků.

 • Pro řízení marketingových investic na úrovni Data Driven Atribučního modelování doporučujeme používat BETA verzi Marketing Attribution Tool, do kterého dostanete neomezený přístup v rámci účasti na našem workshopu.

Co DEMO Marketing Attribution Tool umí?

 1. Kompletní návod na práci s Marketing Attribution Tool naleznete zde.

 2. Pro funkčnost naší aplikace je nutná jednoduchá implementace custom dimenze do Google Analytics.

  • Návod pro implementaci custom dimenze ClientID pomocí GTM naleznete zde (v průměru trvá implementace 5 minut).

 3. Marketing Attribution Tool přiřadí na základě vašich dat z Google Analytics konverze ke kanálům dle různých atribučních modelů:

  • DDA model (Markov)​

  • First Click

  • Lineární model

  • LastClick nonDirect (pro porovnání s Google Analytics daty).

 4. Dle výsledku výpočtu pak můžete přímo v aplikaci jednoduše identifikovat, zda existuje nějaký velký rozdíl mezi výsledky jednotlivých modelů uvedených výše. Pokud ano, máte velkou šanci ušetřit značnou část svého marketingového rozpočtu, a nebo naopak velký prostor pro růst objemu konverzí. 

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča