Správcem vašich osobních údajů je společnost E-commerce Academy s.r.o., se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 077 59 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307184 (dále jen „Správce“, „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

 

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@ecommerce-academy.cz. 

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např. Fakturoid.cz, Simpleshop.cz, Shinyapps.io, Mailchimp.com, Google (Spreadsheets, Gmail), Zapier.com a další, které v současné době využíváme.
 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

 • kdykoliv zrušit zasílání našich novinek,

 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu na adresu info@ecommerce-academy.cz,

 • vzít udělený souhlas zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


V rámci kontaktního formuláře zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení;

 • e-mailovou adresu;

 • vaši zprávu;

 • telefon či jiné osobní údaje, pokud je dodatečně sdělíte v rámci komunikace


pro to, abychom pro vás mohli vytvořit nabídku našich služeb a dále s vámi o této nabídce jednat nebo vám mohli odpovědět na vámi vznesený dotaz.

 • Co nám to umožňuje: Takový postup nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

OBJEDNÁVKA KONZULTACE
 

V rámci poptávkového formuláře…
zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení;

 • e-mailovou adresu;

 • vaši zprávu;

 • telefon, vaše fakturační údaje či jiné osobní údaje, pokud je dodatečně upřesníte

pro to, abychom pro vás mohli vytvořit nabídku našich služeb a dále s vámi o této nabídce jednat, případně poté uzavřít smlouvu.

 

 • Co nám to umožňuje: Takový postup nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. 

 

Pokud mezi námi dojde k uzavření smlouvy…
 

budeme tyto a případně další potřebné (např. fakturační) osobní údaje zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. 

 • Co nám to umožňuje: Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Pokud mezi námi bude uzavřena smlouva, budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

Zasílání novinek
 

Vaši emailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek. Tato obchodní sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu na adresu info@ecommerce-academy.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 

 • Co nám to umožňuje: Tento postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. 

 • Po jak dlouhou dobu: Obchodní sdělení vám budou zasílána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo se naopak z odběru neodhlásíte. 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLENÍ
 

Když se přihlásíte na naše školení, budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení;

 • vaše fakturační údaje;

 • e-mailovou adresu;

 • telefon či jiné osobní údaje, pokud je dodatečně sdělíte v rámci komunikace

za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. 

 • Co nám to umožňuje: Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Osobní údaje budeme zpracovávat za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

Zasílání novinek
Vaši emailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek. Tato obchodní sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu na adresu info@ecommerce-academy.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

 • Co nám to umožňuje: Tento postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. 

 • Po jak dlouhou dobu: Obchodní sdělení vám budou zasílána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo se naopak z odběru neodhlásíte. 

 • Kdo vám může obchodní sdělení také zasílat: Pokud se přihlásíte na školení, které pořádáme ve spolupráci s některým z právníků eLegal, může vám své novinky zasílat také eLegal, a to po dobu 3 let. 

  • Správcem vašeho jména, příjmení a e-mailové adresy tak budou také společní správci - společnost eLegal advokátní kancelář s.r.o., sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, IČ: 031 53 398 a její trvale spolupracující advokáti.

  • Zpracování osobních údajů je prováděno výše uvedenými společnými správci, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž aktuální seznam je uvedený zde.

  • Odběr těchto novinek lze kdykoliv jednoduchým způsobem odhlásit – zasláním dopisu, e-mailu na adresu info@e-legal.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

VYTVOŘENÍ PŘÍSTUPU DO APLIKACE – NA WORKSHOPU
Pokud nám na workshopu udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu za účelem umožnění vytvoření přístupu do aplikace fungující na ShinyApp, se kterou budeme poté v rámci workshopu i po jeho ukončení pracovat.

 

 • Co nám to umožňuje: Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: E-mailovou adresu budeme zpracovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte. Vezměte, prosíme, na vědomí, že odvolání bude znamenat ztrátu přístupu do aplikace.

 

REGISTRACE DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
Pokud nám k tomu při registraci udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 

jméno;
příjmení;
e-mailovou adresu

 

za účelem registrace do uživatelského účtu.

 

 • Co nám to umožňuje: Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.

 

KOMENTÁŘE NA BLOGU
 

Pokud nám budete chtít na našem blogu okomentovat článek…
budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:


jméno, příjmení a ostatní údaje registrovaného uživatele;
IP adresu;
obsah komentáře

 

pro to, aby se komentář mohl zveřejnit a my nebo jakýkoliv jiný registrovaný uživatel vám na něj mohli odpovědět.
 

 • Co nám to umožňuje: Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku  na info@ecommerce-academy.cz. Námitku vyhodnotíme bezodkladně.

 • Po jak dlouhou dobu: Údaje budou na webu zveřejněny po dobu trvání zveřejnění daného článku, který jste komentovali.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO NEWSLETTERU
 

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru…
dáváte nám souhlas k tomu, abychom zpracovávali vaši e-mailovou adresu, a to právě za účelem zasílání novinek z oblasti digitálního marketingu, datového a online byznysového světa. 
    Co nám to umožňuje: Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
    Po jak dlouhou dobu: E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky a po tuto dobu vám budeme newslettery zasílat, pokud tuto dobu neprodloužíte anebo naopak nevezmete svůj souhlas zpět.
    Jak můžete souhlas odvolat: Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@ecommerce-academy.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které vám zasíláme. Krom toho, že vám přestaneme psát, tak vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

 

COOKIES
 

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookies…
 

    Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
    Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
    Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
    Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
    Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.
Podrobnosti k nim si můžete přečíst v tabulce, kterou naleznete dole v liště.

    Co nám to umožňuje:
o    Marketingové cookies jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. To umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
    Odvolání souhlasu: Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
o    Sběr ostatních cookies za výše uvedenými účely je možné na základě našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
    Cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení nadměrného a odborného úsilí. 
    Po jak dlouhou dobu: Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena u jednotlivých typů cookies v tabulce, kterou naleznete v liště stránky.
    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adresu info@ecommerce-academy.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

 

UDĚLENÍ REFERENCE    
 

Pokud budete tak hodní a udělíte nám referenci…
dáváte nám prostřednictvím potvrzení v mailu nebo jiném komunikačním prostředku svůj souhlas k tomu, abychom zpracovávali vaše následující osobní údaje obsažené v referenci, které mohou být například:

 

    název společnosti;
    jméno a příjmení;
    pracovní pozice;
    e-mail;
    předmět činnosti;
    obsah reference;
    vzkaz, pokud jste nám jej napsali;
    podobiznu, pokud jste nám poslali svou fotografii

 

pro to, abychom mohli referenci zveřejnit a použít ji tak pro naše propagační účely, zejména pro umístění na naši webovou prezentaci, do marketingových materiálů, tvorbu obsahu sociálních sítí, obchodních nabídek apod.
 

    Co nám to umožňuje: Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pokud nám poskytnete svou fotografii, souhlasíte s jejím zpracováním pro výše uvedené účely, a to ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.
    Po jak dlouhou dobu: Souhlas udělujete na dobu 5 let. 
    Jak můžete souhlas odvolat: Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@ecommerce-academy.cz. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek odstranění osobních údajů z naší databáze, není-li pro jejich další zpracování dán zákonný důvod, a odstranění z materiálů, které jsme vydali, pokud je takové odstranění možné a přiměřené.

 

    Vezměte na vědomí, že v případě, že jste nám poskytli své logo, nebo v případě, že vaše reference obsahuje autorské dílo, udělujete nám právo je bezplatně užít, a to za účelem umístění loga a autorského díla k referenci, kterou jste nám udělili, a to v rámci naší propagační a marketingové komunikace, kterou jste nám odsouhlasili.

 

MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH/TÝMU
 

Pokud budeme mít tu čest a budete u nás přednášet nebo ještě lépe, budete členem našeho týmu,… 
dáváte nám prostřednictvím potvrzení v mailu nebo jiném komunikačním prostředku svůj souhlas k tomu, abychom zpracovávali vaše následující osobní údaje, které budou obsažené v medailonku, a to například:

 

    jméno a příjmení;
    pracovní pozice;
    e-mail;
    předmět činnosti;
    obsah medailonku;
    podobiznu zachycenou na fotografii

 

pro to, abychom mohli váš medailonek zveřejnit a použít ho tak pro naše propagační účely, zejména pro umístění na naši webovou prezentaci, do marketingových materiálů, tvorbu obsahu sociálních sítí, obchodních nabídek apod.
 

    Co nám to umožňuje: Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pokud nám poskytnete svou fotografii, souhlasíte s jejím zpracováním pro výše uvedené účely, a to ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.
    Po jak dlouhou dobu: Souhlas udělujete na dobu aktivní spolupráce s námi. 
    Jak můžete souhlas odvolat: Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@ecommerce-academy.cz. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek odstranění osobních údajů z naší databáze, není-li pro jejich další zpracování dán zákonný důvod, a odstranění z materiálů, které jsme vydali, pokud je takové odstranění možné a přiměřené.
    Vezměte na vědomí, že v případě, že jste nám poskytli své logo, nebo v případě, že váš medailonek obsahuje autorské dílo, udělujete nám právo je bezplatně užít, a to za účelem umístění loga a autorského díla k medailonku, a to v rámci naší propagační a marketingové komunikace, kterou jste nám odsouhlasili.