Marketing Attribution Tool BETA

V rámci účasti na našem školení Atribuční modelování v marketingu“ získáte zdarma na 6 měsíců přístup do BETA verze naší aplikace pro výpočet Data Driven Atribučního modelování.

 

 

Přístup budete mít zdarma i po ukončení vašeho školení na 6 měsíců.

Jak Marketing Attribution Tool vypadá a co vše již aktuálně umí?

 1. Vypočte počet transakcí/výši tržeb pomocí různých atribučních modelů dle vašich Google Analytics (Markov x-tého řádu, First Click, Last Click, Linear).

 2. Můžete si vybrat interval vyšetřovaného období pro vznik transakcí (např. měsíc) = „Transaction window“.

 3. Můžete definovat počet dní před datem vzniku transakce a prodloužit si tak libovolně své konverzní cesty = „Lookback window“.

 4. Pomocí našeho konfiguračního Google Sheetu si můžete jednoduše definovat channel grouping, tedy co s čím se bude atribuovat (návod zde).

 5. Pro správnou funkčnost aplikace je nutná jednoduchá implementace custom dimenze „ClientID“ do vašich Google Analytics. Návod, jak to udělat během 5 minut, je zdarma dostupný zde.

 6. Součástí výpočtu je také vizualizace matice pravděpodobností pro výpočet Data Driven atribučního modelu Markova (markovovský graf + heatmapa).

 7. Můžete si uložit nastavení výpočtu pro opakované použití (lokálně, a nebo do Google SpreadSheets).

 8. V rámci výpočtu můžete také využít nákladová data a mít tak okamžitý přehled o návratnosti investic do jednotlivých marketingových kanálů dle různých atribučních modelů.

 9. Díky dodatečné custom dimenzi „True Direct“ můžete výpočet nastavit tak, aby „ignoroval“ nastavení campaing timeout a bral v potaz skutečnou direct návštěvnost z Google Analytics.

Proces zpracování dat v rámci našich aplikací

 • Shinyapps.io je oficiální Rková platforma (PaaS), umožňující hosting Shiny web aplikací.

 • Shinyapps.io je momentálně hostována na Amazon’s Web Services (AWS) s datovou infrastrukturou v regionu us-east-1. Neukládáme žádná uživatelská data, tedy aplikace je GDPR ready.

 • Shinyapps.io je secure-by-design. Každá Shiny aplikace běží ve svém vlastním chráněném prostředí a přístup je vždy SSL encrypted.

 • Vícenásobné instance aplikace nikdy nesdílí lokální data nebo databázi.

 • K výsledkům a ke všem zpracovaným datům má přístup pouze uživatel v době běhu příslušné instance aplikace.

 • Po ukončení aplikace (ukončení instance) jsou veškerá vstupní data i výsledky ztraceny, pokud nejsou uživatelem lokálně uloženy. 

Nejčastější chyby při práci s našimi aplikacemi

Nedaří se vám z naší aplikace dostat požadovaný výsledek? Podívejte se zde na soupis nejčastějších chyb při práci s naší aplikací a jejich řešení.

Postup práce s Marketing Attribution Tool

Basic Settings

0. Příhlásíte se přes svůj účet Google, pro který máte přístup do Google Analytics

Pomocí tlačítka „Save application parameters“ si můžete lokálně uložit nastavení výpočtu. Pokud budete chtít výpočet zopakovat, stačí po přihlášení přes „Login via Google“ uložený soubor nahrát do aplikace pomocí tlačítka „Browse“.

Tip: ​nastavení výpočtu si také můžete uložit do svého channel grouping konfiguračního Google Spreadsheet pomocí tlačítka „Save Settings to Gsheet“.

1. Vyberete vyšetřovaný účet Google Analytics

2. Zadáte číslo GA custom dimenze ClientID

Návod na implementaci ClientID custom dimenze naleznete na našem webu zde.

3. Definujete časový interval, ve kterém vznikly konverze

4. Definujete délku konverzního okna

5. Defice channel grouping

Aktuálně v rámci naší DDA aplikace nabízíme 3 možnosti, jak definovat channel grouping:

 1. GA default = default channel grouping z vašeho účtu Google Analytics.

 2. EA default = channel grouping, který jsme pro vás klasifikovali dle našich zkušeností.

 3. Custom = díky této možnosti si můžete pomocí našeho konfiguračního spreadsheetu (návod zde) sami klasifikovat channel grouping až na úroveň jednotlivých kampaní.

Advanced Settings

6. Custom Goals 

Atribuce cílů namísto transakcí

V rámci pokročilého nastavení výpočtu atribučního modelování můžete zvolit možnost změny na atribuci cílů​ (GA goals) místo transakcí (GA transactions).

 1. Goal number "0" = defaultní nastavení, ve kterém se ke zdrojům návštěvnosti atribuují e-commerce transakce
  z Google Analytics.

 2. Goal number "1" a více = hodnota jiná než "0" přepne aplikaci na atribuci plnění vybraného cíle (goal completions z GA). Konkrétním číslem cíle (Goal number) v naší DDA aplikaci vyberete číslo cíle v Google Analytics, který chcete atribuovat ke zdrojům návštěvnosti.

V rámci jednoho výpočtu lze atribuovat buď pouze e-commerce transakce, a nebo jeden vybraný cíl.

 • Kombinace transakci a cílů není možná (nebo jako všechno jde, ale to fakt nedává smysl :-).

 • Kombinace více cílů je možná pomocí součtu těchto cílů do jednoho cíle v Google Analytics (návod zveřejníme brzy).

7. Cost Data

Pokud máte v Google Analytics importovaná nákladová data (a pokud nemáte, doporučujeme to co nejdříve napravit např. pomocí služeb a scriptů od Standy Jílka), při využití funkce „Cost Data“ v rámci výpočtu získáte ve výsledcích také informaci o ziskovosti marketingových kanálů dle různých atribučních modelů.

8. True Direct

Co je to „Campaign Timeout“ a jaký je jeho reálný dopad na výpočet atribučního modelování jste se dozvěděli na našem workshopu (a pokud ne, tak byste to měli rychle napravit :-).

Pomocí funkce „True Direct“ (v případě implementace dodatečné custom dimenze dle návodu na našem webu zde) pak můžete výpočet atribučnícho modelování provést na skutečné direct návštěvnosti a jednoduše získat možnost porovnání ziskovosti jednotlivých marketingových zdrojů s a nebo bez „campaing timeout“.

9. Antisampling

(zamezení vzorkování dat získaných z Google Analytics)

V rámci naší DDA aplikace máte možnost zdarma využít funkci GA360, a to zamezení vzorkování dat (tzv. „antisampling“).

 1. (active) = zapnutý „antisampling“ (získaná data z Google Analytics nebudou vzorkovaná). Výpočet DDA může trvat déle.

 2. (none) = vypnutý „antisampling“ (získaná data z Google Analytics mohou být vzorkovaná). Výpočet DDA může proběhnout rychleji

 3. (guaranteed) = zapnutý „antisampling“ (získaná data z Google Analytics nebudou vzorkovaná). Výpočet DDA může trvat ještě déle, než u (active). Tuto možnost využijte v případě, že počet transakcí ve výsledku výpočtu naší DDA aplikace není roven počtu transakcí v rozhraní Google Analytics za stejné období.

  • Díky volbě „antisampling guaranteed“ zvládne aplikace vypočítat Data Driven Atribuci až na 1.000.000 návštěv měsíčně. Za podněty a testování na takto velkém objemu dat děkujeme Antonínu Havlíkovi z Footshop.cz.

10. Markov Chain Order

(definujete „úroveň hloubky“ data driven výpočtu)

11. Přejdete na záložku „Results“ a kliknete na „Calculate result“

12. Analyzujete výsledky výpočtu

13. Možnost stažení výsledků i vstupních dat do CSV souboru 

Pro efektivnější práci s daty a jejich vizualizaci a napojení do jakékoliv platformy (Google Data Studio, Tableau, Excel, Google Sheets, Keboola atp.) si můžete jak výsledek výpočtu (transakce a tržby rozpočítané na kanály dle různých atribučních modelů), matici pravděpodobností pro výčet Markova, tak i vstupní data (agregované konverzní a nekonverzní cesty) jednoduše stáhnout do CSV souboru.

 

Náhled Marketing Attribution Tool

Nastavení výpočtu

Výsledek výpočtu (modelová data)

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča