Analytické nástroje

Know-how, které postupem času získáváme a dokumentujeme, převádíme do jednoduchých marketingových aplikací, jejichž BETA verzí, případně lite verzí nabízíme v rámci našich workshopů zdarma na 6 měsíců.

BETA verze je softwarový produkt, na kterém je již opravena většina chyb, nicméně je pořád z části nestabilní a na jeho chování se nedá 100 % spolehnout.

Veškeré nedostatky našich aplikací postupně odlaďujeme a nesrovnalosti při jejich použití průběžně dokumentujeme v rámci FAQ na našem webu.

S čistým svědomím můžeme prohlásit, že dosavadní důvody nestability našich aplikací byly ze 100 % způsobeny chybnými daty na vstupu (kvalita dat je v případě našich aplikací vždy plně na vaší odpovědnosti, viz popis procesu zpracování dat našimi aplikacemi níže).

Nicméně to neznamená, že problém, na který jste při práci s našimi aplikacemi narazili právě vy, není ten první, který je skutečně chybou v rámci našeho vývoje.

Pokud narazíte na jakýkoliv problém při práci s našimi aplikacemi a nenajdete odpověď v rámci zdokumentovaných FAQ, napište nám, společně nalezneme řešení.

 

Aplikace ve fázi BETA

Do BETA verzí těchto aplikací můžete získat zdarma přístup na 6 měsíců na našich workshopech.

 

Další odkazy

Proces zpracování dat v rámci naších Shiny web aplikací

  • Shinyapps.io je oficiální Rková platforma (PaaS), umožňující hosting Shiny web aplikací.

  • Shinyapps.io je momentálně hostována na Amazon’s Web Services (AWS) s datovou infrastrukturou v regionu us-east-1. Neukládáme žádná uživatelská data, tedy aplikace je GDPR ready.

  • Shinyapps.io je secure-by-design. Každá Shiny aplikace běží ve svém vlastním chráněném prostředí a přístup je vždy SSL encrypted.

  • Vícenásobné instance aplikace nikdy nesdílí lokální data nebo databázi.

  • K výsledkům a ke všem zpracovaným datům máte přístup pouze vy v době běhu příslušné instance aplikace.

  • Po ukončení aplikace (ukončení instance) jsou veškerá vstupní data i výsledky ztraceny, pokud nejsou uživatelem lokálně uloženy. 

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča