Návod: implementace TrueDirect

Níže uvedený návod je experimentálním řešením problematiky ohledně TrueDirect návštěvnosti a campaign timeout, kterou aktuálně stále rozvíjíme a zlepšujeme. Při použití této custom dimenze doporučujeme otestovat dopad na rychlost načítání webu.

E-commerce Academy s.r.o. a Miroslova Pecka nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené implementací custom dimenze uvedené na této stránce.

Díky implementaci custom dimenze TrueDirect do Google Analytics pomocí Google Tag Manager získáte možnost pomocí Marketing Attribution Tool jednoduše vypočítat Data Driven Atribuci s možností rozšířeného nastavení a využití skutečné „Direct / (none)“ návštěvnosti ve výpočtu.

Výhodou custom dimenze TrueDirect oproti sekundární dimenzi „Driect Session“, která je již standardní součástí Google Analytics, je možnost stahování informací o skutečné Direct / (none) návštěvnosti z Google Analytics API, což je nutnou podmínkou pro následné využití této informace pro výpočty a vizualizace mimo rozhraní GA.

 

Co detailně TrueDirect znamená a jaké může mít dopady na vaše byznysové rozhodování, se dozvíte na našem workshopu atribučního modelování.

Čerpané zdroje: Miroslav Pecka

 • Autorem níže uvedeného scriptu je webový konzultant a analytik Miroslav Pecka (Miroslavpecka.cz).

 • Mirkovi bychom chtěli tímto za celý tým Ecommerce-academy.cz poděkovat za pomoc při řešení problematiky okolo TrueDirect návštěvnosti v Google Analytics a nastavení campaign timeout a experimentováním s ním spojeným.

Návod na implementaci TrueDirect custom dimenze

ve 2 krocích (čas implementace: 5 minut)

1. Nastavení custom dimenze v Google Analytics

 • Pro vytvoření nové custom dimenze v Google Analytics je nutné mít editační práva k požadovanému GA účtu.

 • Následně stačí v záložce nastavení ve sloupci „Property“ kliknout na „Custom dimensions“ -> „New custom dimension“.

1.1 Založení „TrueDirect“ dimenze v Google Analytics

1.2 Finální podoba pro vytvořenou custom dimenzi

 • Dejte pozor na správné nastavení „scope“ nové dimenze:

  • GATDR = session scope

   • GATDR = zkratka pro Google Analytics TrueDirect​

  • Pro správné nastavení v GTM (viz dále) si poznamenejte index vytvořené dimenze, v mém případě:

   • GATDR = 3

2. Nastavení “TrueDirect” v Google Tag Manager

Nastavit GTM tak, aby odesílal s každou návštěvou informaci o tom, zda byla, nebo nebyla „TrueDirect“, je velice jednoduché (pod textem naleznete také obrázkový návod):

 

 1. Vytvořte „Custom JavaScript Variable“, která se bude jmenovat např. „Script GA True Direct Reveal“.

 2. Vložte do ní níže uvedený script:

  • function() {
   /***
   Copyright (C) Miroslav Pecka (https://miroslavpecka.cz)  
   This work is licensed under CC BY-SA 4.0 License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
   ***/
   "use strict";
   /* Settings */
   var settings = {
       hostnames: "
   www.ecommerce-academy.cz", // website domain or comma separated list of domains
       sessionDuration: 30, // minutes
       debug: true
   };
   /* Do not edit below */
   var GATDR={sessionDuration:settings.sessionDuration,hostnames:settings.hostnames,cookieName:settings.cookieName||"WAS_GATDR",debug:settings.debug||!1,label:{yes:"Yes",no:"No"},setCookie:function(e){var i=new Date;return i.setTime(i.getTime()+6e4*this.sessionDuration),document.cookie=this.cookieName+"="+e+";path=/;expires="+i.toGMTString(),e},getCookie:function(){var e=document.cookie.match("(^|;) ?"+this.cookieName+"=([^;]*)(;|$)");return e?e[2]:null},referrerDomain:function(){return document.referrer.split("/")[2]},isSelfReferral:function(){return this.hostnames.split(/, */).includes(this.referrerDomain())},isDirect:function(){return void 0===this.referrerDomain()||this.isSelfReferral()?this.label.yes:this.label.no},evaluate:function(){var e=[["isDirect",this.isDirect()],["isSelfReferral",this.isSelfReferral()],["refererDomain",this.referrerDomain()],["referer",document.referrer],["getCookie",this.getCookie()]];if(this.debug&&console.table(e),null==this.getCookie())this.setCookie(this.isDirect());else{var i=this.getCookie();i==this.label.yes&&this.isDirect()==this.label.no?this.setCookie(this.label.no):this.setCookie(i)}return this.getCookie()}};
   return GATDR.evaluate();

  • }

 3. Ve scriptu vložte správnou doménu, viz. červený text výše.

 4. Session duration doporučujeme ponechat v defaultní hodnotě Google Analytics = 30 minut.

 5. Následně již stačí pouze modifikovat vaši „Google Analytics variable“, kterou si aktuálně zasíláte informace do GA (nový tag tedy nevytváříte).

  • Přejděte na požadovanou Variable ->

  • Přidejte novou Custom Dimenzi, kterou jste vytvořili v Google Analytics (se správným číslem, v mém případě 3).

  • Jako Dimension Value vložte {{Script GA True Direct Reveal}}.

Výsledek správné implementace TrueDirect custom dimenze

Vše hotovo, můžete se těšit na data driven atribuční výpočet pomocí Marketing Attribution Tool, do jehož beta verze získáte na našem workshopu neomezený přístup :-).

Něco z návodu není pochopitelné, nebo nefunguje?

Napište nám.

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča