Návod: custom channel grouping

Channel grouping (jinak řečeno definice toho, s jakými touch-pointy atribuční modely ve výsledku pracují), je jeden ze základních stavebních kamenů pro výpočet atribučního modelu. V rámci naší DDA aplikace si můžete jednoduše nastavit vlastní channel grouping. Jak na to se dozvíte v návodu níže.

Díky naší šabloně vytvořené v rámci Google Spreadsheet si můžete jednoduše pomocí check boxů vybrat, které zdroje návštěvnosti chcete v rámci atribučního výpočtu porovnávat a jak podrobně chcete návštěvnost rozdělit.

Cílem tohoto návodu není odpovědět na otázku, jak konkrétně rozdělit vaše zdroje návštěvnosti (to bývá standardně i u menších online projektů diskuze i na několik dní). Cílem je dokumentace postupu práce s naší šablonou pro všechny, kdo mají přístup do naší aplikace na výpočet Data Driven Atribuce.

1. Vytvoření kopie Google Spreadsheet šablony pro channel grouping

Kopii naší šablony je nutné vytvořit pomocí několika kroků popsaných níže. Zkopírování obsahu dokumentu pomocí ctrl+c a následné vložení do prázdného Google dokumentu nebude fungovat.

Samotnou šablonu naleznete na odkazu zde.

Po vytvoření kopie dle obrázku výše přejděte do své úvodní složky Google Drive a vyhledejte dokument s názvem „channel grouping custom“. V rámci Google Drive je nutné přihlášení v rámci stejného Google účtu, ze kterého byla tvořena kopie šablony.

 

Nalezený dokument otevřete ve svém prohlížeči.

Správnou verzi dokumentu poznáte dle názvu dokumentu a vyplněného ID sheetu na první záložce „ID“.

S ID vašeho sheetu budete dále pracovat v rámci nastavení naší DDA aplikace, viz. informace dále na této stránce.

2. Možné úrovně (neboli hloubka) channel grouping 

Naše Data Driven Aplikace aktuálně podporuje 3 možné úrovně detailu pro channel grouping.

V rámci jednoho výpočtu lze vždy využít jenom jednu úroveň pohledu

(o konkrétním nastavení více na našem workshopu).

 

Nicméně udělat několik výpočtů s různou úrovní detailu channel grouping je otázkou

pouhých několika málo minut :-).

Pro modelový příklad nastavme úroveň detailu „level 2“ = středně detailní pohled na strukturu návštěvnosti.

3. Nastavení channel grouping „level 2“ 

Je dobré vědět, že channel grouping nastavený v rámci naší šablony pomocí check boxů následně převádí informace do SQL = prioritizace nastavených podmínek „shora -> dolů“.

 

Jak konkrétně nastavení funguje si ukážeme na příkladu s dělením návštěvnosti ze zdroje Heureka.cz:

Pokud bylo cílem pro channel grouping výše návštěvnost ze zdroje Heureka klasifikovat do 2 skupin (kanálů) a to „Display Heureka“ a „Heureka“, je nastavení provedeno správně.

Ve výsledku touch-pointy v konverzních i nekonverzních cestách budou nabývat 2 hodnot:

1. Display Heureka = veškerá návštěvnost, která v source obsahuje heureka a v medium display a nebo banner.

2. Heureka = veškerá návštěvnost, která v source obsahuje heureka a zbyla po filtraci uvedené v podmínce pro klasifikaci kanálu „Display Heureka“ (standardně tedy veškerý zbývající Heureka traffic, což ale nemusí platit vždy).

Zde se nabízí kanál klasifikovaný pomocí 2. modrého řádku nazvat jako „Banner Heureka“. Pokud to tak chcete, název kanálu přepište. Zároveň pokud máte návštěvnost z display ploch na Heureka.cz značenou jakkoliv jinak, přepište v šabloně hodnoty „source“, „medium“ nebo „campaign“ dle stavu, který odpovídá skutečnosti v rámci vašich Google Analytics.

Více o konkretním nastavení channel grouping a jeho dopadu pro výpočet atribučního modelování a následného vyhodnocení efektivity marketingových investic se dozvíte na našem workshopu.

4. Propojení vašeho custom channel grouping s naší DDA aplikací

Ještě než přímo propojíme výpočet Data Driven Atribuce s vaší klasifikací návštěvnosti, je nutné vaši kopii šablony publikovat jako „web“ (trochu jiný postup, než klasické sdílení dokumentu, ale stejně jednoduchý).

Následně se ve své šabloně vraťte na sheet „ID“ a zkopírujte hash z buňky B2.

Zkopírované ID vaší šablony vložte do Marketing Attribution Tool a zároveň definujte, jakou úroveň channel groupingu ze své šablony chcete pro daný konkrétní výpočet vzít v potaz (level 1 - 3).

Něco z návodu není pochopitelné, nebo nefunguje?

Napište nám.

©2019 Ecommerce-academy.cz, created with love by Milan, Marek & Ivča