Kahoot a odměna pro všechny soutěžící!

Všem děkujeme za účast na Kahoot Ecommerce-academy.cz online session! Bohužel se nakonec pokus o online verzi, která by byla přístupná pro všechny, nepovedl dle našich představ.


Před akcí jsme několikrát testovali techniku i připojení. Kahoot i Demio měl počet účastníků v rámci jejich placených variant v pohodě utáhnout. Bohužel tedy přesně nevíme, co způsobilo problémy v rámci přímého přenosu ze soutěže. Pokud již je webinář live a přímý přenos padá, moc se s tím dělat bohužel nedá. Nepomohla ani změna internetového připojení. Podmínky soutěže byly sice pro každého stejné, ale ve finále dost na nic pro všechny. Vzhledem k této situaci je opravdu těžké soutěžící nějak spravedlivě a rychle rozsoudit, přesto jsme se pro vás pokusili najít řešení, díky kterému nikdo neodejde s prázdnou. Z hlavní výhry se tedy nakonec raduje Mr.C. Dle reakcí v chatu zejména některé účastníky opravdu mrzelo, že neměli férové podmínky pro výhru. Jako omluvu za způsobené problémy jsme se rozhodli, že všem soutěžícím, kteří byli zaregistrováni do soutěžního webináře, udělíme 3. cenu -> 30% slevu na jedno školení dle vašeho výběru.


Slevový kód pošleme všem registrovaným účastníkům soutěže na mail. Uplatnit ho můžete přímo v rezervačním formuláři na našem webu na stránce vámi vybraného školení do 6 měsíců.


Jaké bylo znění všech otázek, si můžete prohlédnout níže:


Děkujeme za pochopení,


Ivana, Milan a EvaKahoot online session - řešení


1) Omnichannel atribuční modelování v marketingu lze klasifikovat jako prediktivní analytiku.

 • true

 • false


2) Jakou metriku (v celkovém pohledu i pohledu po kanálech) NEzmění testovaný atribuční model?

 • Conversion Ratio

 • Transactions

 • Users

 • Revenue


3) Jaký je námi doporučený postup v rámci postupného škálování „marketing maturity modelu“? Doporučujeme toto pořadí:

 • Definice ročního (kvartálního) business plánu

 • Channel Grouping

 • Experimentování

 • Volba dlouhodobé atribuční strategie (marketing cost)


4) Jaká metrika G. Ads vyjadřuje % zobrazení, která se zobrazují jako reklama nad organickými výsledky na 1. stránce?

 • Impression Share

 • Outranking share

 • Absolute top page rate


5) Jaká je defaultní hodnota campaign timeout v Google Analytics?

 • 6 týdnů

 • 3 měsíce

 • 182.4 dne

 • 320 dní


6) „Lookback window“ a „Transaction window“

 • je to stejné

 • ovlivňuje délku konverzní trasy

 • přímo ovlivňují délku dodání zboží zákazníkovi

 • všechny odpovědi jsou správné


7) Co NEpatří mezi modely pro výpočet CLV?

 • Shapley value

 • ParetoNBD

 • Vector AutoRegressive model

 • Markov Chain with decision tree


8) Time Series forecasting spadá do kategorie „Unsupervised Machine Learning“

 • True

 • False


9) Jak se počítá mROMI?

 • mROMI = Další bullshit metrika, kterou jste si vymysleli.

 • mROMI = Revenue ($) / Marketing Spend ($)

 • mROMI = (Revenue ($) / (Margin % / Marketing Spend ($))

 • mROMI = (Revenue ($) / Marketing Spend ($)) * Margin %


10) Jaký limit má GA ve vztahu k „high-cardinality dimension“?

 • 50 000

 • 1 000 000

 • 250 000

 • GA nemá takovýto limit

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše